Hylé

2014
21,5 x 7,5 x 5 cm
lli i teixit manual amb teler de baix lliç

Hylé
Protomatèria, símbol del principi passiu, femení primordial.
Diccionario de símbolos, Juan Eduardo Cirlot

Parteixo de la forma de mandorla entesa com a principi i origen. 
Aquesta em remet a un forat, obertura, llavis que creixen progressivament.

Els fils de lli utilitzats estan tenyits a mà amb una gradació de colors que 
van del negre-marró al vermell-rosa per tal de donar profunditat a la forma.
He teixit manualment amb un teler de baix lliç el teixit que tallat i cosit conforma la peça.