Obertura
2013
10,05 cm x 19,05 cm x 6,5 cm
teixit manual de baix lliç, lli i cotó

El significat de la paraula obertura fa referència a entrada-pas. Morfològicament es pot relacionar al sexe femení i també a les parts de la casa que estan al llindar entre l'espai públic (exterior) i l'espai privat (interior), les finestres, les portes i els panys.
Recollir l'acció de penetrar un teixit en contraposició a la de sargir o reparar-lo.
He construit un teixit manual de baix lliç de 6 metres de llargada per 19,05 cm d'amplada que plegat es redueix a 10,05 cm x 19,05 cm x 6,5 cm.
Una obertura-trau progressiva al centre trenca l'estructura continuada de trama-ordit de tot teixit. Les darreres obertures estan brodades amb un fil de cotó de color vermell.