Arreplegar
2011
14 x 7 x 3,5 cm
16 x 12 x 10,5 cm
6,5 x 5,5 x 8,2 cm
escaiola

El verb arreplegar és sinònim de recollir, un terme molt utilitzat a la Garrotxa, d’on provinc. 
Alhora fa al·lusió a les tasques femenines de la llar i agrícoles.
Recollir el contingut del gest i obtenir-ne l’empremta. 

Treballo a partir d’ una sèrie de gestos amb les pròpies mans i en recullo el seu buit-negatiu. 
Omplint el gest de les mans amb escaiola líquida, deixo morir el material solidificant-se.