Portar la casa a sobre


La casa entesa com a espai habitable mínim.
A partir de la frase feta  portar la casa a sobre, portar tot el que un posseix; desenvolupo els treballs: Portar la casa a sobre I i Portar la casa a sobre II.


Portar la casa a sobre I
2010
420 x 600 x 18 mm
feltre

El sostre entès com a recés i espai mínim habitable. La creació d'un sostre a escala humana, el pla que separa el cos de l'exterior. El feltre com aïllant, una peça de roba que s'adapta al cap per cobrir-lo.


Portar la casa a sobre II
2010
170 x 55 cm
diferents teixits

La peça consisteix en una sèrie de butxaques elaborades a partir de diferents teixits de la llar. 
El punt de partida són les fotografies d'Agustí Centelles del camp de concentració de Brahms o qualsevol fotografia de diari on són notícia les migracions motivades per persecucions de càracter polític, ètnic o religiós i que obliga a les persones a desplaçar-se forçadament.